SZCZEGÓLNIE POLECAMY
WARSZTAT PRACY NAUKOWEJ
 • Serwis naukowy Space Libra
 • SKLEPY: Tanio znajdziesz w nich to, czego szukasz

  SKOCZ DO:

  1. Wyszukiwarki artykułów naukowych (i nie tylko)
  2. Wirtualne biblioteki
  3. Bazy danych artykułów
  4. Filozofia
  5. Encyklopedie, leksykony, słowniki
  6. Języki obce
  7. Prawne uwarunkowania pracy
  8. Narzędzia pracy naukowej
  9. Oprogramowanie
  10. Internetowa platforma naukowców
  11. Warsztat pisarski
  12. Edycja tekstu naukowego
  13. Programy badawcze, fundusze unijne
  14. Serwisy dla mobilnych naukowców
  Wyszukiwarki artykułów naukowych (i nie tylko)

  1. Katalog wyszukiwarek (bardzo bogaty!)
  2. Wyszukiwarki naukowe (katalog)
  3. Google Scholar
  4. Scirius (jedna z najlepszych wyszukiwarek artykułów); listę baz danych z artykułami z czasopism naukowych znaleźć można tutaj.
  5. Wyszukiwarka Citeseer - The Scientific Literature Digital Library. Autonomously creates citation and acknowledgement indexes of scientific literature, czyli "zobacz kto Cię cytuje" ;-)
  6. Nauka-polska.pl - znajdź swojego wykładowcę + INNE
  7. Wyszukiwarka sciseek.com

  Wirtualne biblioteki

  1. Biblioteki cyfrowe (spis)
  2. Polska Biblioteka Internetowa (literatura, analizy)
  3. Wirtualna Biblioteka Naukowa (najszersza)
  4. Katalogi biblioteczne (kilka)
  5. Bibliotekarskie zasoby sieciowe
  6. Biblioteka Narodowa
  7. Biblioteka UJ (dostęp on-line do elektronicznych wersji czasopism naukowych oraz elektronicznych baz danych)
  8. Biblioteka SGH w Warszawie
  9. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE)
  10. Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (zawiera SUPER bazę danych)
  11. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
  12. Serwis Staropolska On-line (zawiera m.in. bibliotekę utworów piśmiennictwa staropolskiego, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, wybór materiałów z zakresu kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku, tłumaczenia polskich utworów, bibliografie zakresu piśmiennictwa staropolskiego)
  13. Wirtualne Zasoby Biznesowe (baza danych i linków do informacji z zakresu ekonomii)
  14. Ekonomia on-line (naukowe źródła ekonomiczne w Internecie)
  15. Serwis "Informacja w świecie cyfrowym" - dokumenty pełnotekstowe (z naukami społecznymi, pedagogiką, informatyką i nauką o zarządzaniu), multiwyszukiwarki naukowe, bazy danych, poradniki

  Bazy danych artykułów

  1. Katalog kwalifikowanych zasobów internetowych
  2. Eduskrypt.pl - publikacje naukowe (i pomoce dydaktyczne) on-line dostępne bezpłatnie i odpłatnie
  3. BazTech - baza danych rejestrująca tytuły artykułów z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska.
  4. Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy - polska naukowa biblioteka cyfrowa z tekstami, grafiką oraz multimediami ze wszystkich dziedzin wiedzy
  5. Na katalogu wp.pl: Bibliografia i Publikacje Naukowe
  6. EurekAlert - skróty artykułów

  Filozofia

  1. Filozofia.pl - strona poświęcona filozofii
  2. Wirtualny Wszechświat - filozofia
  3. Opoka" - filozofia
  4. Gavagai.pl - Filozofia Analityczna
  5. Racjonalista.pl - Filozofia
  6. Filozof.pl - Filozofia i Filozofowie (serwis studencki)
  7. Studia.korba.pl - Filozofia
  8. Kwartalnik Filozofia Nauki
  9. LOGOS Biblia Filozofia Nauka - witryna filozoficzno-naukowa
  10. Polish Philosophy of the 20th Century
  11. Katalog "filozofia w polskiej sieci"
  12. Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena
  13. "Kognitywistyka" - Wortal naukowy poświęcony tematyce umysłu, mózgu i sztucznej inteligencji
  14. Diamestos - Internetowy Serwis Filozoficzny
  15. Czasopismo Filozoficzne
  16. Eidos - pismo filozoficzne Towarzystwa Miłośników Filozofii
  17. Hybris - internetowy magazyn filozoficzny
  18. Powszechna Encyklopedia Filozofii
  19. IEP - Internetowa encyklopedia filozoficzna

  Encyklopedie, leksykony, słowniki

  1. Wikipedia
  2. Wikisłownik
  3. Wikicytaty
  4. Wikiźródła
  5. Portal wiedzy (encyklopedie i słowniki) na Onet.pl
  6. Encyklopedia na Interia.pl
  7. Encyklopedia na wp.pl
  8. Encyklopedia PWN
  9. Leksykony na Intepia.pl
  10. Słownik języka polskiego PWN
  11. Słownik ortograficzny PWN
  12. Słownik wyrazów obcych PWN
  13. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego
  14. Słownik synonimów 1
  15. Słownik synonimów 2
  16. DICTA - Słownik sentencji łacińsko-polskich
  17. Katalog słowników
  18. Katalog encyklopedii i leksykonów
  19. Słownik symboli
  20. Encyklopedia Britannica
  21. Encyklopedia Encarta

  Języki obce

  1. Portal edukacji językowej
  2. Multisłownik
  3. Słownik języka angielskiego 1
  4. Słownik języka angielskiego 2
  5. e-angielski.com - praktyczna nauka j. angielskiego
  6. Nauka angielskiego przez Internet
  7. Nauka niemieckiego
  8. Nauka angielskiego

  Prawne uwarunkowania pracy

  1. Akty prawne
  2. Pakiet edukacyjny dla szkół wyższych "Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia" (60 godz. filmu)
  3. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

  Narzędzia pracy naukowej i dydaktycznej

  1. Kinia.czytelnia.net - internetowy katalog nauki o informacji
  2. Archiwa Państwowe
  3. Dziedzictwo.polska.pl - katalog skarbów dziedzictwa narodowego
  4. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
  5. Ośrodek Przetwarzania Informacji
  6. Laboratoria.net - laboratoryjny serwis informacyjny
  7. "Laboratorium" - Przegląd Ogólnopolski (czasopismo poświęcone wszelkim laboratoriom)
  8. blog akademia-online - jak techniki informacyjne zmieniają szkolnictwo wyższe

  Oprogramowanie

  1. Ekonometryczne z oswego.edu
  2. Ekonometryczne z econ.vu.nl
  3. Z simtel.net
  4. Z downloadnow.pl
  5. Z dobreprogramy.pl
  6. Z programy1.pl
  7. Z pcworld.pl
  8. Z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

  Internetowa platforma naukowców

  1. sama platforma
  2. jej opis - artykuł nr 1
  3. jej opis - artykuł nr 2

  Warsztat pisarski

  1. MIŚ poleca, czyli jak pisać artykuły w oparciu o serwisy on-line
  2. Lekarski poradnik językowy
  3. Poradnia językowa PWN
  4. Technika pracy naukowej
  5. badania.net - witryna z informacjami na temat interpretacji badań naukowych oraz z (kategoryzowanymi według metodologii prowadzenia badań) streszczeniami ciekawych doniesień z badań empirycznych publikowanych w dobrych przeglądach naukowych

  Edycja tekstu naukowego

  1. Bibliografia załącznikowa i przypisy dla początkujących naukowców. Portal redagowany przez Bibliotekę Liceum i Gimnazjum Zakonu Pijarów w Krakowie. Strona prezentuje kanon wiedzy o kompozycji bibliografii załącznikowej.
  2. Wirtualne Informatorium - wykaz norm opisów bibliograficznych stosowanych w bibliografii załącznikowej oraz zbiór wzorów tych opisów dla różnych rodzajów dokumentów.
  3. Jak cytować - poradnik
  4. Cytowanie tekstów

  Programy badawcze, fundusze unijne

  1. Biuletyn Informacyjny o Programach Badawczych Komisji Europejskiej
  2. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
  3. Fundusze strukturalne dla nauki i szkolnictwa wyższego
  4. Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
  5. Cordis - Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju
  6. Seventh Research Framework Programme (FP7)

  Serwisy dla mobilnych naukowców

  1. Portal dla mobilnych naukowców
  2. Europejski Portal Mobilności Zawodowej
  3. Program Ministra "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców"


  SKOCZ DO GÓRY