SZCZEGÓLNIE POLECAMY
WAŻNE INSTYTUCJE
 • Serwis naukowy Space Libra
 • SKLEPY: Tanio znajdziesz w nich to, czego szukasz

  SKOCZ DO:

  1. Ministerstwa
  2. Konferencje rektorów
  3. Komisje akredytacyjne
  4. Związki zawodowe
  5. Fundacje
  6. Inne organizacje (alfabetycznie)
  Ministerstwa

  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2. Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Konferencje rektorów

  1. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
  2. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)
  3. Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE)
  4. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP)

  Komisje akredytacyjne

  1. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA)
  2. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)
  3. Państwowa Komisja Akredytacyjna

  Związki zawodowe

  1. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność"
  2. Federacja Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki

  Fundacje

  1. Polska Fundacja Upowszechniania Nauki
  2. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  3. Fundacja Rektorów Polskich
  4. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  5. Fundacja im. Stefana Batorego
  6. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  7. Informator Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  8. Informacje i oferty dla młodych pracowników nauki (fundacje, stypendia)

  Inne organizacje (alfabetycznie)

  1. Amerykańskie Stowarzyszenie Postępu Nauk (Advencing Science Serving Society)
  2. Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr
  3. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji
  4. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  5. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
  6. Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych
  7. Polska Akademia Umiejętności
  8. Polska Akademia Nauk
  9. PRom - Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich
  10. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
  11. Sigma Xi - organizacja zajmująca się badaniami naukowymi
  12. Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej (SEM) FORUM
  13. Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk
  14. Wspólna strona Akademii Nauk V4


  SKOCZ DO GÓRY